Y Gair Croeso mewn llythrennau lliwgar

Croeso cynnes i Ysgol Y Felinheli.

'Rydyn ni’n awyddus i blant Ysgol Y Felinheli fwynhau dysgu. Dymunwn ennyn dysgwyr sy’n barod i wynebu sialensiau, i allu dysgu’n annibynnol, yn ogystal â chydweithio’n effeithiol gan gymhwyso ystod o sgiliau dysgu. Pwysleisiwn, fel staff a Llywodraethwyr, y bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref er lles pob un plentyn. Gyda'n gilydd, gallwn fagu’r hyder yn y plant i feithrin y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes.

Dewch i weld ein cymuned ddysgu yn Ysgol Y Felinheli...

Caroline Williams,
Pennaeth

Dilynwch ni ar Our School App

Cyflwyno ap yr ysgol ar 'Our School App'

Yma ceir wybodaeth gyfredol am yr ysgol, gellir gwneud taliadau ar lein, a derbynnir llythyrau diweddaraf ar ein ap newydd.

Linc i Google Play
Linc i App Store

 

screenshot of school app

Dilynwch ni ar Twitter

Cyswllt gyda'r ysgol

Dewch i weld beth sy'n digwydd y funud yma yn Ysgol Y Felinheli.

Grandewch ar hanthem yr Ysgol

Ein hanthem

Mae Cerddoriaeth yn faes yr ymfalchiir ynddo yn Ysgol y Felinheli . Gwrandewch ar ein hanthem unigryw sydd wedi cael ei chyfansoddi gan rieni yr ysgol a'i chanu gydag angerdd, gan y plant.

Cliciwch isod i glywed anthem yr ysgol!

cartwn plant a trwmped

llun dosbarth Ysgol y Felinheli

Ysgol Y Felinheli pupil cartoon ysgol y Felinheli child cartoonysgol y Felinheli child cartoon Ysgol y Felinheli pupil cartoon