Ysgol y Felinheli logo

Into Film

Mae Into Film yn raglen sy'n darparu cynhaliaeth i ysgolion y Deyrnas Unedig ar gyfer darparu deilliannau dysgu eang trwy y defnydd o ffilm o fewn gwersi a chlybiau.

Mae'r ysgol yn hybu y defnydd o ffilm i hybu sgiliau llythrennedd a sgiliau digidol y disgyblion ac rydym yn ysgol arweiniol yng Ngogledd Gwynedd.

Gellir gweld esiamplau o waith yn y cyflwyniad yma:

 

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli