Ysgol y Felinheli logo

Cyngor Ysgol

Rôl y Cyngor Ysgol yw cynrychioli plant yr ysgol er mwyn gwneud Ysgol Y Felinheli yn sefydliad hapus a diogel. Mae'r ysgol gyfan yn cael cyfle bob mis Medi i ethol dau gynrychiolydd o bob dosbarth o Fl2 - Fl6 i fod ar y Cyngor. Fel aelodau, caiff y disgyblion gyfle i fynegi barn am weithdrefnau’r ysgol a chynnig sylwadau ar gyfer gwella. Bydd y Cyngor Ysgol yn cyfarfod dwywaith y tymor.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi gwella yr ysgol trwy drefnu artist i addurno’r rhodfa, trefnu gweithio gyda artist graffiti i wella edrychiad toiledau’r Adran Iau. Rydym wedi edrych ar wella’r brif fynedfa a chynnal gweithgareddau fel picnic mawr ar y cae yn yr haf. Yn y dyfodol, gobeithiwn weithio ar brosiectau fel cychwyn radio Ysgol Y Felinheli, creu fideo yn cyflwyno’r Cyngor Ysgol i roi ar ein Sianel Youtube a gwella edrychiad tu allan yr adeilad a’r iard chwarae.

Corridor Ysgol y Felinheli

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli