Ysgol y Felinheli logo

Staff yr Ysgol

Staff Dysgu a Chymorthyddion

Mae strwythur presennol yr ysgol fel a ganlyn:

 

BABANOD

AMSER

STAFF

Meithrin

8:45 y.b - 10:45 y.b

Mrs E M Morgan / Ms J Roberts / Mrs E J Hughes

Derbyn

9:00 y.b - 3:15 y.p

Mrs B Baines / Ms D Jones

Blwyddyn 1

9:00 y.b - 3:15 y.p

Mrs C Owen / Mrs B Jones / Mrs M G Jones

Blwyddyn 2

9:00 y.b - 3:15 y.p

Ms S Jones / Ms E Jones / Ms Ff Hughes

ADRAN IAU

AMSER

STAFF

Blwyddyn 3

9:00 y.b - 3:30 y.p

Mrs N E Roberts / Mr I Jones / Ms L Williams

Blwyddyn 4/5

9:00 y.b - 3:30 y.p

Mr J Davies / Mr I Jones / Ms C Roberts

Blwyddyn 5/6

9:00 y.b - 3:30 y.p

Ms D Staples / Mr I Jones

Mae’r strwythur hwn yn ddigon hyblyg i alluogi’r ysgol addasu i niferoedd disgyblion a’u hanghenion.


Staff Ategol

Clerc yr ysgol: Mrs E.J Hughes a Mrs E. Edwards

Gofalwr: Ms S Reid

Staff y Gegin:
Uwch – Cogyddes: Ms J Bewley

Goruchwylwraig Ginio: Mrs L Williams a Mrs E Edwards

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli