Ysgol y Felinheli logo

Cyfeillion yr Ysgol

Mae 'Cyfeillion yr Ysgol' yn rhoddi cyfle i rieni ac athrawon gyd-weithio er lles y disgyblion.

Bydd y Cyfeillion yn cynnal amrywiol weithgareddau yn ystody flwyddyn ac yn codi arian ar gyfer adnoddau newydd.

Bydd y Cyfeillion yn trefnu eu cyfarfod blynyddol yn ystod tymor cyntaf y flwyddyn ysgol. Gwahoddir pob rhiant i fod yn bresennol.

logo Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

Poster Disgo Santes Dwynwen

Disgo Santes Dwynwen

poster Ffair Nadolig

Ffair Nadolig

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli