Ysgol y Felinheli logo

Llywodraethwyr

Mae rôl y Llywodraethwyr yn hanfodol ar gyfer datblygiad yr ysgol, ac yn cynorthwyo drwy eistedd fel bwrdd ymgynghorol a chyfarwyddol.

Gwnânt benderfyniadau ynglŷn â sut mae’r ysgol yn cael ei gweithredu. Bydd y Corff Llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor, a cheir cyfarfodydd rheolaidd o’r is bwyllgorau er mwyn trafod agweddau staffio, cyllid, addysg arbennig , cwricwlwm ac adeiladau.

Mae Llywodraethwyr yn cael eu penodi i gynorthwyo wrth:

 • benderfynu beth sydd yn cael ei ddysgu a bod y disgyblion yn derbyn addysg o’r ansawdd uchaf
 • safoni ymddygiad pant
 • gyfweld a phenodi staff
 • benderfynu sut mae gwario’r gyllideb

Mae Llywodraethwyr yn:

 • Rieni
 • Athrawon a staff ategol yr ysgol
 • Cynrychiolwyr cynghorau lleol
 • Cynrychiolwyr y gwasanaethau masnachol

Mae rhieni Llywodraethwr:

 • Gyda phlentyn yn yr ysgol
 • Yn cael ei ethol/hethol gan rieni’r ysgol
 • Yn gwasanaethu fel bob llywodraethwr arall am gyfnod o 4 blynedd

Llywodraethwyr yr Ysgol

 

Cadeirydd Mr Iestyn Harris
Is-Gadeirydd Mrs Ceri G Jones
Cynrychiolwyr yr Awdurdod Cynghorydd Gareth Griffith
Cynrychiolwyr Rhieni Mr Mei Gwilym
Mrs Dawn Morris Roberts
Mrs Beverley Jones
Mrs Ceri Grisdale Jones
Aelod o'r Gymuned Y Parch. Owain Davies
Cynrychiolydd Staff Ms Sioned Jones
Mr Iwan Jones
Cynrychiolydd Staff Ategol Ms Clare Roberts
Athro Lywodraethwr Ms Sioned Jones/Mr Iwan Jones
Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant Dr. Helen Roberts
Pennaeth Lywodraethwr Ms Caroline Williams
Clerc Ms Tesni Robinson

 

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli