Cysylltu

Manylion Cysylltu

Cyfeiriad: Y Wern, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TZ

Rhif ffôn: (01248) 670 748

E-Bost Ysgrifenyddes: emmajanehughes@gwynedd.llyw.cymru neu ElaineEdwards@gwynedd.llyw.cymru

E-Bost: Pennaeth: carolinewilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Trydar: @ysgolfelin

Lleoliad

Mae Ysgol Y Felinheli wedi ei lleoli rhwng Bangor a Chaernarfon ac mae’n hawdd ei chyrraedd o’r ddinas ar hyd y ffordd osgoi A487 neu drwy’r pentref ar hyd y B4547. Os ydych yn gyrru i mewn i’r pentref, cofiwch am gyfyngiadau o 30 milltir yr awr.

Mae’r ysgol wedi ei lleoli ar dop allt Y Wern. Mae’r maes parcio ar gyfer Staff yn unig.

Gallwch barcio tu allan i giatiau’r ysgol.

cartwn Disgybl Ysgol Y Felinheli cartwn plentyn ysgol y Felinhelicartwn plentyn ysgol y Felinheli cartwn Plentyn Ysgol y Felinheli